© getty images

Verzekeringen: meer dan ooit prijzen vergelijken

In 2024 zullen de verzekeringspremies opnieuw stijgen. Meer dan ooit zal je als consument alert moeten blijven, door prijzen te vergelijken en niet te aarzelen om een te dure polis op te zeggen. Dat laatste wordt trouwens makkelijker.

Meer dan 2.600 euro hebben wij Belgen vorig jaar gemiddeld uitgegeven aan verzekeringen, zo blijkt uit een studie van herverzekeringsgroep Swiss Re. Dat is 2% meer dan het jaar voordien. Maar deze stijging is slechts een gemiddelde en verbergt in werkelijkheid veel grotere stijgingen, vooral wat betreft de brand- en autoverzekering.

1 E-auto’s jagen autoverzekering de hoogte in

De tarieven voor autoverzekeringen zullen in 2023 tussen 5% en 8,5% hoger afkloppen en deze trend zal zich verderzetten. De reden? De almaar geavanceerdere en dus duurdere technologische onderdelen van auto’s en de constante stijging van de loonkost. Maar ook de opmars van elektrische wagens zal grote veranderingen in de verzekeringssector teweegbrengen, omwille van de hogere herstellingskosten van deze voertuigen.

Het lijkt erop dat de tarieven voor autoverzekeringen vanaf nu tot 2030 aanzienlijk zullen stijgen en zelfs kunnen verdubbelen. Dat concludeert het adviesbureau Capgemini in een studie in opdracht van Assuralia, de federatie van de verzekeringssector.

Vandaag werken verzekeraars met een voorkeurtarief voor elektrische auto’s met batterijen, om de energietransitie mee te ondersteunen Maar deze voordelige situatie zal niet blijven duren. Volgens Capgemini zullen de premies voor autoverzekeringen de komende 7 jaar toenemen met een factor van 2,1. Verzekeraars zullen meer rekening houden met de hogere catalogusprijs van een e-auto en de stijging van de herstellingskosten, die 53% hoger uitvallen. Want zodra een autobatterij beschadigd raakt bij een ongeval, stijgen de kosten substantieel.

Toch zal de tariefstijging zich niet beperken tot e-auto’s. De prognoses voor de premies voor auto’s aangedreven met een 100% verbrandingsmotor (benzine, diesel) voorspellen een toename met 40%.

En dan zijn de risico’s van digitale piraterij en hacking van gesofisticeerde en geconnecteerde voertuigen, die de premies nog meer de hoogte kunnen injagen, nog niet ingecalculeerd.

2 Nieuwbouwkosten en natuurrampen maken woonpolis duurder

De woonpolis (brandverzekering) is in een jaar tijd gemiddeld gestegen van 560 euro naar 620 euro, of meer dan 10%, omdat verzekeraars verplicht zijn het bedrag van de schadevergoeding aan te passen aan de bouwkosten.

De meeste verzekeraars baseren die aanpassing op de Abex-index. Dat is zo vastgelegd in de algemene voorwaarden van de polis. Deze index volgt de evolutie van de bouwprijzen, arbeidskosten en materiaalprijzen. Het komt erop neer dat het verzekerde kapitaal de waarde volgt van een nieuwbouwwoning. Dus wordt de premie ‘geïndexeerd’ met de Abex.

Het goede nieuws voor 2024 is dat de prijzen van bouwmaterialen waarschijnlijk niet meer zo sterk zullen stijgen als de afgelopen maanden. Helaas jaagt niet enkel de Abex-index de prijs de hoogte in. Verzekeraars rekenen ook de kosten van natuurrampen door in hun premies, een stijging van 1,5% bovenop de Abex-index. Het aantal klimaatgerelateerde extreme weerfenomenen is de afgelopen jaren toegenomen, alsook hun intensiteit. Zo kende 2021 ongekende overstromingen, gevolgd door winterstormen. Intussen werden ook bodemverzakkingen als gevolg van droogte toegevoegd aan de lijst van schadegevallen gedekt door de natuurrampenclausule in de verzekering.

Daarom heeft de federale regering beslist om vanaf 1 januari 2024 het plafond voor de tussenkomst van verzekeraars in geval van een natuurramp op te trekken tot 1,6 miljard euro, een bedrag dat viermaal hoger ligt dan de huidige limiet. Vandaag bepaalt de wet dat elke verzekeraar moet tussenkomen a rato van 45% van de premie-inkomsten van het voorgaande jaar, wat neerkomt op zo’n 400 miljoen euro. Dit bedrag wordt dus verviervoudigd. Maar verzekeraars moeten hun activiteiten ook verzekeren bij een herverzekeraar, wat hen nu dus meer zal kosten. Een studie van de Nationale Bank schat dat als gevolg daarvan de premies, alleen al voor natuurrampen, met 1,26% zullen stijgen. Maar volgens verzekeringskoepel Assuralia zal die de stijging waarschijn- lijk nog hoger uitvallen.

Onderdelen en herstellingen van e-auto’s zijn duur, dus ook de premie.

3 Polis opzeggen wordt makkelijker

De premies zullen stijgen, maar het wordt ook makkelijker om een contract op te zeggen en van verzekeraar te veranderen. 13% van de klachten bij de Ombudsdienst Verzekeringen gaan over problemen met het opzeggen van verzekeringspolissen. Bij autoverzekeringen ligt dat percentage nog hoger. Vandaag kan je je polis enkel opzeggen als je contract ten einde loopt of mits een vooropzeg van minstens drie maanden. Al zijn er uitzonderingen. Zo kan je ook opzeggen na een schadegeval, bijv. maximum een maand na een auto-ongeluk, via een aangetekende brief naar je verzekeraar.

In de lente van 2024 komt daar verandering in. De Commissie Consumentenbescherming van de Kamer heeft een wetsvoorstel klaar dat een nieuw systeem voor het opzeggen van verzekeringen invoert. Na het verstrijken van het eerste jaar zal je je contract voortaan op elk moment kunnen opzeggen. Wil je toch in dat eerste jaar al opzeggen, dan bedraagt de opzeggingstermijn twee maanden. Zegt je verzekeraar je contract op, dan blijft wel een opzeggingstermijn van drie maanden gelden. Opzeggen kan gratis en wordt ook online mogelijk via itsme, in plaats van per aangetekende brief.

En er komen maatregelen om te vermijden dat je bij een overstap naar een andere verzekeraar een periode niet verzekerd bent. Bij de BA- en de autoverzekering zal de nieuwe verzekeraar zelf de formaliteiten voor de opzegging kunnen uitvoeren namens de nieuwe klant.

4 Tarieven BA familiale vergelijken wordt eenvoudiger

Op Wikifin.be kan je nu gratis gebruikmaken van een functie die het makkelijker maakt om de premies en dekkingen van verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid (BA) te vergelijken, beter bekend als de familiale verzekering. Deze tool werd ontwikkeld door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en verzamelt de gegevens van een tiental verzekeraars die in België familiale BA-contracten aanbieden, zeg maar het overgrote deel van de markt.

Met slechts een paar muisklikken kan je op Wikifin.be (vergelijkingstool verzekeringen BA Familiale) de tarieven en verschillende producten vergelijken, details over de dekking van de polis bekijken en zo meer. Het enige wat je moet doen is je leeftijd en gezinssamenstelling invoeren en aangeven of je al dan niet een rechtsbijstandverzekering wilt afsluiten. Op basis van die informatie krijg je automatisch een lijst met de verschillende verzekeringsproducten die op de markt zijn en hun tarieven. Je kan je zoekopdracht verder verfijnen met behulp van filters, zoals of er al dan niet een franchise (vrijstelling) geldt, de regio die wordt gedekt, bescherming tegen schade veroorzaakt door kinderen en andere soortgelijke criteria.

Weet wel dat een verzekering gezinsaansprakelijkheid niet verplicht is, in tegenstelling tot een BA voor motorrijtuigen. Toch wordt zo’n verzekering afsluiten, nadat je de prijzen en dekkingen hebt vergeleken, sterk aangeraden. Ongeveer 7 op de 10 Belgen heeft een BA familiale. Een familiale verzekering dekt de aansprakelijkheid bij schade die onopzettelijk wordt toegebracht aan anderen, door de verzekerde of een lid van het gezin. Enkele voorbeelden: je speelt met de kinderen in de tuin en de bal, die komt bij de buren terecht en breekt het glas van hun serre. Of je rijdt als fietser te dicht langs een geparkeerde auto en krast het koetswerk. Of nog, je hond ontsnapt uit je tuin en veroorzaakt een verkeersongeval. Nog zo’n vervelend voorval: je geeft de bloemen op je balkon water, maar de bloempot komt op de auto terecht die onder je huis geparkeerd staat. De familiale verzekering dekt al deze schade, met aftrek van een vrijstelling, bijvoorbeeld 300 euro.

Vanaf de lente van 2024 kan je makkelijker een polis opzeggen.

De volgende stap, aldus de overheid, is de introductie van een vergelijkingstool voor brandverzekeringen, een marktsegment waar de concurrentie onvoldoende speelt. Want in deze context van stijgende premies heb je er als consument meer dan ooit belang bij om producten en prijzen goed te vergelijken.

Partner Content