© iStock

Vragen en antwoorden over aanvullend pensioen

De consumentenwebsite van Assuralia, www.ABCverzekering.be pakt uit met een batterij nieuwe FAQ’s of veelgestelde vragen over het aanvullend pensioen voor werknemers.

Meer dan 37.000 werkgevers bieden vandaag een aanvullend pensioen aan voor het geheel of een deel van hun werknemers. Bijna 3,2 miljoen werknemers bouwen op die manier een aanvullend pensioen op, meestal onder de vorm van een groepsverzekering. Het aanvullend pensioen is een waardevol extralegaal voordeel, ook al gaat het in sommige bedrijven of sectoren en bij kortere carrières soms over bescheiden bedragen. Ondanks een goed gevoel en de wens om de levensstandaard op latere leeftijd op peil te kunnen houden, begrijpen slechts weinig aangeslotenen er het fijne van.

De verzekeraars ontvangen, net zoals de betrokken werkgevers, regelmatig vragen om toelichting. Die honger naar een woordje uitleg piekt wanneer de jaarlijkse ‘pensioenfiche’ in de brievenbus of mailbox valt. Die fiche geeft de stand van zaken van je aanvullend pensioen. De meest actuele stand van al die tegoeden kan je steeds raadplegen op MyPension.be.

Wat als?

Je beschikt over een aanvullend pensioen, maar wat als je functie of tewerkstellingsgraad wijzigt? Wat als de samenstelling van je gezin verandert? Wat als je een lange periode ziek bent of arbeidsongeschikt? En misschien de meest gehoorde vraag: wat blijft er van de gespaarde bedragen op het einde netto over? Op deze en nog een rist andere vragen biedt ABCverzekering.be voortaan het antwoord. Telkens zo beknopt en zo verstaanbaar als mogelijk, want de site mikt op een breed publiek, niet op verzekeringsspecialisten. De website verwijst consumenten die zich nog meer willen verdiepen in bijzondere aspecten van aanvullende pensioenen door naar andere betrouwbare bronnen.

(Bron: Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen)

Checklist pensioenplan

Op de website ABC Verzekeringen vind je ook een checlist met een aantal belangrijke sleutelbegrippen om je pensioenplan beter te begrijpen. Eén daarvan is de pensioenfiche die je elk jaar krijgt van je verzekeraar. Daarop vind je 3 rubrieken: een bedrag ‘bij leven op de einddatum van je contract’, een bedrag ‘bij overlijden voor de einddatum van je contract’ en ‘de verworven reserves vandaag’.

De rubriek ‘bij leven op de einddatum’ bevat twee bedragen:

  • de verworven prestaties: dit zijn de verworven prestaties op de datum waarop het contract afloopt als er vanaf nu geen premies worden betaald. Dus het bedrag op het einde bij verdere kapitalisatie.
  • het gesimuleerde kapitaal; dit is het bedrag dat je op de vervaldag zal krijgen als er wel verder premies worden betaald. Dat is dus het bedrag dat je daadwerkelijk zal krijgen als er niets aan je beroepssituatie verandert.

Partner Content