© BELGA

Waarom schenken aan een goed doel ook fiscaal interessant is

Plusmagazine.be Onlineredactie

In de Warmste Week zorgt iedereen voor iedereen. Wil je zelf geen wafelenbak of fuif organiseren maar wel jouw steentje bijdragen? Dat kan. Door middel van een gift kan je niet alleen het verschil maken voor een goed doel maar ook genieten van fiscale voordelen. Steven De Punt van Fortuna FG overloopt drie mogelijkheden.

De klassieke gift

Elke belastingplichtige kan een gift doen aan een erkende instelling. Wanneer je in een kalenderjaar minimaal 40 euro aan één instelling schenkt, is deze gift aftrekbaar via jouw personenbelasting. Geef je dus 10 euro aan instelling A en 30 euro aan instelling B, dan kan je de gift niet inbrengen. Maar geef je in januari 15 euro aan een instelling en in de Warmste Week nog eens 25 euro aan diezelfde instelling, dan kan je dat wel inbrengen. Vraag de instelling naar een attest indien je dat niet spontaan krijgt. (“Kwijtschrift uitgereikt met toepassing van artikel 145/33 WIB92”).

Schenken via vennootschap

Ook vennootschappen kunnen een gift doen. Ook hier geldt de voorwaarde van minimaal 40 euro. Let op, het bedrag dat vennootschappen mogen aftrekken is beperkt tot maximaal 5 % van de totale jaaropbrengst en met een absoluut maximum van 500.000 euro. De gift is ook enkel aftrekbaar van de winst van het boekjaar.

Het duolegaat

Een goed doel steunen én ervoor zorgen dat jouw erfgenamen minder successierechten moeten betalen? Dat kan met een duolegaat. Hoe werkt dat? Jouw erfenis wordt in verschillende delen opgesplitst, een deel voor het goede doel en een deel voor je erfgenamen. Het is het goede doel dat de volledige successierechten moet betalen. In Vlaanderen worden legaten aan vzw’s belast aan 8 procent. “Zeker wanneer je geen erfgenamen in rechte lijn hebt, is dit een zeer interessante techniek. Verre familieleden en vrienden betalen geen successierechten – die in Vlaanderen kunnen oplopen tot 65% – en houden een groter deel van jouw erfenis over. De enige verliezer in deze constructie is de fiscus.

Partner Content