© iStock

Wanneer is een factuur verjaard?

Wanneer de bij wet vastgelegde termijn is verstreken, kan je je als particulier altijd beroepen op de verjaring om een schuld te betwisten.

Ik heb zopas een aanmaning ontvangen voor een aankoop van twee jaar geleden, die ik niet zou hebben betaald. Ik weet niet meer of ik de factuur – het ging om acht euro – heb betaald. Is het wettelijk correct om na zoveel tijd nog geld te vorderen, vraagt een lezer zich af? Soms ben je vergeten of je wel hebt betaald. Of je hebt de factuur niet bewaard. Maar moet je altijd betalen als iemand plots komt aanzetten met een oude schuld? Het antwoord varieert naargelang van het type goederen of diensten. Als consument kan je je beroepen op de verjaringstermijn in de wet (art. 2219 en volgende van het Burgerlijk Wetboek).

Hoe kan je verjaring inroepen?

Stuur een aangetekende brief waarin je de leveringen/dienstprestaties omschrijft waar de factuur naar verwijst. Vermeld ook op welke datum die werden uitgevoerd. Zet er dan de volgende formule in: ‘Ik beroep mij op de verjaring in burgerlijke zaken en ben van mening dat ik die factuur niet meer moet betalen’. Dringt de tegenpartij aan, dan kan je je tot de Consumentenombudsdienst (02 702 52 00 – consumentenombudsdienst.be) wenden. In laatste instantie kan je je voor de rechter beroepen op de verjaring. Let wel: onderteken je een schuldbekentenis of onderneemt de schuldeiser juridische stappen, dan begint de verjaringstermijn opnieuw. Een aangetekende brief van de verkoper of de aannemer belet de verjaring volgens de FOD Economie dan weer niet. Betaal je een verjaarde schuld toch, dan kan je het betaalde bedrag nadien niet meer terugvorderen.

Wanneer is een factuur verjaard?

Partner Content