© Getty Images/iStockphoto

Wanneer is je kind niet meer ten laste?

Sinds 2011 mogen studenten het hele jaar werken en niet meer enkel in de zomermaanden. Maar hoeveel mogen ze verdienen opdat ze nog ten laste zouden zijn?

Veel studenten werken vooral tijdens de zomer. Maar er zijn er ook heel wat die de eerste maanden van het academiejaar een centje bijverdienen in de stad waar ze studeren. In totaal mogen ze in een kalenderjaar niet meer werken dan 50 dagen. Gaan ze daarboven, dan genieten ze niet meer van het gunstige statuut (verlaagde sociale bijdragen). Hoeveel mag een student in 2016 verdienen om nog ten laste te zijn van zijn ouders? En hoeveel mag hij verdienen om onder de belastbare drempel te blijven?

Ten laste

Om ten laste te zijn voor de inkomsten van 2016, moet je zoon of dochter deel uitmaken van je gezin op 1 januari 2017. Voor het inkomstenjaar 2016 mag hij/zij € 3.925 bruto belastbaar (dus bruto – sociale bijdragen) verdienen als jij en je partner samen belast worden (als jullie gehuwd zijn of wettelijk samenwonen) en € 5.662,50 bruto belastbaar als jij en je partner apart belast worden. De student mag wel geen andere bestaansmiddelen hebben, zoals onderhoudsuitkeringen boven € 3.140.

  • Werkt hij/zij met een studentenovereenkomst, dan worden deze maximumbedragen verhoogd met € 2.610. In totaal mag je zoon of dochter dan ook resp.€ 6.535 of € 8.272,50 bruto verdienen.
  • Werkt hij/zij als zelfstandige, dan worden de bedragen niet verhoogd. Jouw kind zal dan vlugger niet meer ten laste zijn. Hou daar rekening mee!

Belastingvrij

Voor de inkomsten 2016 werd de drempel waaronder de student belastingvrij mag werken opgetrokken tot € 10.141 bruto belastbaar (belastingvrije som van € 7.420 + forfait beroepskosten).Dit ongeacht of hij met overeenkomst of als zelfstandige werkt.

Partner Content