Wat je moet weten over de basispakketten voor elektriciteit en gas

Enkele maanden geleden kondigde de regering heel wat steunmaatregelen aan om de energiefactuur van de huishoudens te verlichten. Daarbij horen ook een basispakket 1 en 2 voor elektriciteit en gas. Wat is nu het verschil tussen beide premies? We geven een overzicht.

Basispakket 1

Er zijn twee basispakketten voor elektriciteit en gas. Het eerste basispakket is een premie die wordt toegekend aan elk huishouden dat op 30 september 2022 een lopend contract had voor elektriciteit en/of gas of huishoudens die op die datum een collectieve installatie voor gas hadden.

Een collectief gasverwarmingssysteem houdt in dat er één centrale gasverwarmingsinstallatie en dus ook 1 contract is, bijvoorbeeld voor verschillende bewoners van een appartementsgebouw. Elke bewoner betaalt een bijdrage aan de syndicus of een andere gebouwbeheerder die dan de volledige factuur betaalt. Je beschikt in dat geval dus niet over een eigen factuur.

Je krijgt 61 euro per maand als je een contract hebt voor elektriciteit en 135 euro per maand als je een contract voor gas hebt. Basispakket 1 gaat over de maanden november en december. Dat wil zeggen dat je voor die twee maanden een premie van in totaal 122 euro ontvangt voor je elektriciteitscontract en een premie van in totaal 270 euro voor je gascontract.

Het moet telkens gaan om een contract voor huishoudelijk gebruik. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen dus, net zoals bij de eerdere verwarmingspremie van 100 euro, niet in aanmerking.

De premie geldt voor alle variabele contracten. Heb je een vast contract, dan krijg je de premies enkel als dat contract werd afgesloten of hernieuwd na 30 september 2021.

Opgelet: je krijgt de premie niet als je het sociaal tarief geniet.

Basispakket 2

Voor het tweede basispakket gelden exact dezelfde voorwaarden maar kijken we naar de situatie op 31 december 2022.

Basispakket 2 gaat over de maanden januari, februari en maart. Je krijgt voor die drie maanden dus een premie van in totaal 183 euro voor elektriciteit en 405 euro voor gas.

Hoe ontvang je de premies van de basispakketten?

Je krijgt het basispakket in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch. Je energieleverancier stort het op je rekening of trekt de premie af van je voorschot- of afrekeningsfactuur. Daarbij staat steeds de vermelding “Federaal basispakket elektriciteit 2022” / “Federaal basispakket gas 2022” of “Federaal basispakket elektriciteit 2023” / “Federaal basispakket gas 2023”.

Je ontvangt de premie van het basispakket 1 in principe van de leverancier waarmee je een contract had op 30 september 2022. Voor basispakket 2 is dat de leverancier waarmee je een contract had op 31 december 2022.

Dat is niet het geval voor diegenen die de premie aanvragen voor een collectief gasverwarmingssysteem. In dat geval voert de Federale Overheidsdienst Financiën de betaling uit.

Afhankelijk van je energieleverancier ontvang je elk basispakket in één of meerdere keren.

Opgelet, voor basispakket 2 wisselen de FOD Economie en je energieleveranciers op dit ogenblik informatie uit. Je ziet die dus nog niet meteen verschijnen op je voorschotfactuur of afrekening. Dat is ten vroegste eind februari het geval.

Wat als je de premie niet automatisch krijgt?

In sommige gevallen is het mogelijk dat je de premie niet automatisch krijgt. Bijvoorbeeld omdat je klantgegevens bij de leverancier niet overeenkomen met de gegevens in het Rijksregister. Zo kan het zijn dat je naam of adres anders gespeld is op je contract dan in het Rijksregister, werd een roepnaam gebruikt of staat de EAN-code op een ander adres dan die van je woonplaats.

Maar ook alle gezinnen die in een gebouw met een gemeenschappelijk gasverwarmingssysteem wonen, krijgen het basispakket gas niet automatisch.

Zag je op 23 januari 2023 het eerste basispakket niet verschijnen op je elektriciteits- of gasfactuur terwijl je wel aan alle voorwaarden beantwoordt? Dan kan je vanaf dan bij de FOD Economie een aanvraag doen voor het eerste basispakket. Doe dat ten laatste op 30 april 2023.

Het aanvraagformulier is pas vanaf 23 januari 2023 beschikbaar. Je kunt je aanvraag zowel elektronisch, via e-mail als via schriftelijke weg (de post) indienen. Kies bij voorkeur voor de elektronische aanvraag. Die vraagt minder manuele verwerking, geeft je de garantie van ontvangst en de afhandeling van je aanvraag verloopt dan sneller.

Dezelfde procedure geldt voor het tweede basispakket. Daar krijgen de leveranciers tot half april de tijd om je de premie automatisch toe te kennen. Je kan de aanvraag voor een tweede basispakket vanaf 23 april indienen.

En wat met de andere premies?

Naast het basispakket energie zijn er nog enkele maatregelen waarvoor je in aanmerking kan komen.

De verwarmingspremie van 100 euro is van toepassing op elk gezin dat op 31 maart 2022 een contract voor elektriciteit had voor zijn woonplaats. Heel wat huishoudens kregen die premie al automatisch of na het indienen van hun aanvraag. De deadline voor het indienen van die aanvraag is ondertussen ruim verstreken.

Deed je de aanvraag maar ontving je de premie nog niet? Geen zorg, de FOD Economie is nog volop bezig met het verwerken van de laatste openstaande aanvragen.

Daarnaast heb je de stookoliecheque. Elk huishouden aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage éénmaal aanvragen ongeacht het aantal leveringen dat je kreeg. De regering besliste om die toelage van 225 euro te verhogen naar 300 euro netto. Je kan de stookoliecheque aanvragen tot en met 30 april 2023.

Het sociaal tarief voor energie, dat is een goedkoper tarief voor elektriciteit en aardgas, werd in 2021 uitgebreid. Ook mensen die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen, hebben tot en met 31 maart 2023 recht op het sociaal tarief voor hun elektriciteit en/of aardgas. In de meeste gevallen krijg je het sociaal tarief automatisch. Je kan nagaan of je recht hebt op het sociaal tarief en of je het automatisch krijgt.

De regering kondigde ook een premie aan van 250 euro voor het gebruik van pellets voor de verwarming van je woning. De FOD Economie belooft daar zeer binnenkort meer over te laten weten.

Ten slotte zijn er een aantal andere maatregelen die de federale regering nam om het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen, zowel voor de energieconsument als voor bedrijven. Een overzicht van die energiemaatregelen vind je op de website van de FOD Economie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content