Waterschade: wat is gedekt, wat niet?

Het gedeelte Waterschade is een van de belangrijkste dekkingen die de woningverzekering biedt. Wat vindt u precies onder deze paraplu?

De woonverzekering is beter bekend als brandverzekering maar ze dekt nog een groot aantal andere schadegevallen. Waterschade is er daar één van, maar zeker niet de minst belangrijke.

Van insijpeling tot overstroming

De garantie Waterschade van de woningpolis is uitzonderlijk volledig. Ze dekt allerlei gevallen en niet alleen de traditionele waterschade. Enkele voorbeelden:

  • de schade door defecten van een hydraulische installatie, lekken van de waterleiding in huis, lekkende daken, herstellingswerken...
  • de schade aan pleisterwerk, behang, tapijt of vasttapijt, parket enz.
  • de kosten die u doet om schade te voorkomen of haar gevolgen te beperken. Als verzekerde bent u namelijk verplicht om alle mogelijke maatregelen te nemen om de kosten zo minimaal mogelijk te houden. Afhankelijk van de polis zijn ook de kosten van het zoeken naar het lek verzekerd, of niet. Die kunnen hoog oplopen wanneer de leidingen in de wanden verwerkt zijn, want dan kan het gebeuren dat de vloer, de muur of het plafond opengebroken en later hersteld moet worden.
  • het bestrijden van huiszwam wordt gedekt als hij een direct gevolg van de waterschade is
  • de zuivering van door stookolie vervuilde grond wordt soms tot een beperkt bedrag vergoed.

WEETJE In een flatgebouw verzekert de algemene vergadering het volledige gebouw voor de zogenaamde nieuwwaarde. Dit is de kostprijs die nodig is om de woning herop te bouwen met gelijkwaardige nieuwe materialen.Bij een schadegeval krijgt elke eigenaar een vergoeding in verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

Bij een appartement dat verhuurd wordt, legt de wet volgende regel op om onderverzekering te vermijden (de schade wordt maar vergoed in verhouding tot het verzekerde bedrag): de huurder moet minstens 20 keer zijn jaarlijkse huur, plus de lasten, verzekeren.

Paraplu met grenzen

Hoe ruim de dekking voor waterschade ook is, ze heeft toch beperkingen.

  • Worden normaal niet gedekt: overlopende riolen, overstromingen (zie kaderstuk Overstroming: iedereen verzekerd!), schade door grondwater of insijpeling langs een gevel of een open venster, schade door gebrek aan onderhoud.
  • De maatschappijen vergoeden niet de oorzaak van de schade (een lekkend dak bijvoorbeeld) maar wel de gevolgen.
  • Andere uitsluitingen: onbeschermde gebouwen of verwaarlozing door de verzekerde, bijv. bij vorstschade.

De verzekering zal schade in onbewoonde ruimten alleen vergoeden als de eigenaar de installatie heeft leeggemaakt of voor voldoende verwarming heeft gezorgd. De duur van de leegstand die in aanmerking wordt genomen varieert van maatschappij tot maatschappij. Lees aandachtig uw polis!

Overstroming: iedereen verzekerd!

Waterschade: wat is gedekt, wat niet?

De wet ziet het begrip overstroming erg ruim: waterlopen, meren of zeeën die buiten hun oevers treden, smeltende sneeuw of smeltend ijs, dijkbreuk en springvloed. Enkele verzekeraars bieden deze specifieke dekking in hun basispolis aan, bij andere is ze een optie of ontbreekt ze. Wanneer de dekking wordt gegeven, is de vrijstelling bij overstroming echter veel hoger dan de basisvrijstelling (dit is het gedeelte van de schade dat voor rekening van de verzekerde blijft: ongeveer 200 euro). Het is geen zeldzaamheid dat de basisvrijstelling voor overstromingsschade met... vijf wordt vermenigvuldigd. Ze kan zelfs het tienvoud worden, als er zich in de tien jaar voor het schadegeval al eens een overstroming heeft voorgedaan.

Gelukkig zorgt een nieuwe wet (gepubliceerd in het Staatsblad van 11 oktober 2005 maar de uitvoeringsbesluiten laten op zich wachten) dat iedereen uiterlijk vanaf de verjaardag van de polis automatisch gedekt is tegen vier zogenaamde natuurrampen, waaronder overstroming. De wet legt een minimumdekking op maar de verzekeraars mogen ‘vermijdbare’ schade uitsluiten: voorwerpen die zich buiten bevinden, tuinhuisjes, woningen in aanbouw, voertuigen, goederen in kelders,...

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content