© Getty Images/Creatas RF

Werken na 65 jaar: géén recht op uitkeringen meer!

Loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren mogen doorwerken na hun 65ste. Maar wat als u ziek of werkloos wordt?

Onze wettelijke pensioenleeftijd ligt nog steeds op 65 jaar. Het is de leeftijd voor het eventuele vervroegde pensioen (vóór 65 jaar dus) waar in 2012 aan gesleuteld werd en die tegen 2016 zal opschuiven tot 62 jaar en 40 loopbaanjaren. Om met vervroegd pensioen te kunnen moet u dus inderdaad een leeftijds- én loopbaanvoorwaarde vervullen. Dat is niet zo als u met pensioen gaat op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Dan kunt u stoppen met werken, ongeacht hoeveel jaren u hebt gewerkt.

Waarom werken na 65?

Het voordeel van werken na 65 is dat u op die manier aan een volledige loopbaan kunt komen. Tot dusver wordt het pensioen in de drie stelsels – loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren – berekend op 45/45sten (zie ook kader ‘het magische getal 45’). Wie niet aan 45 loopbaanjaren komt op 65 jaar en doorwerkt, zal op die manier meer 45sten toevoegen aan zijn pensioenbedrag.

Geen uitkeringen meer

Zoals gezegd kunt u sowieso op 65 jaar met pensioen. De keerzijde van deze medaille is: 65 jaar is ook de grens tot waar sociale uitkeringen worden betaald.

  • Ziekte-uitkeringen Een loontrekkende diena 65 jaar aan het werk is enlangerdan één maand (bedienden) of één week (arbeiders) arbeidsongeschikt is, zal geen gewaarborgd loon meer ontvangen van de werkgever. Het probleem is dat ook het riziv niet meer zal tussenkomen en dus geen ziekte-uitkering zal betalen. Een mogelijke oplossing is een akkoord met uw werkgever dat hij langer gewaarborgd loon zal betalen (bijvoorbeeld gedurende 3 maanden).
  • Werkloosheidsuitkeringen Ook de rva zal geen uitkeringen meer betalen na 65 jaar. Wordt u werkloos en vindt u niet meteen ander werk, dan vraagt u toch best uw pensioen aan. Eventueel kunt u binnen de toegelaten grenzen bijverdienen als gepensioneerde.
  • Tijdskrediet De uitkering in geval van tijdskrediet wordt door de rva betaald. Na 65 jaar is het niet meer mogelijk een landingsbaan te nemen, of althans, u zult er geen uitkering meer voor krijgen.

Geen verschil qua statuut

Loontrekkenden en zelfstandigen hebben altijd al na 65 jaar mogen doorwerken. Bij loontrekkenden moet er immers een einde aan hun arbeidsovereenkomst worden gemaakt vooraleer ze met pensioen kunnen. Sinds juli 2012 is doorwerken ook mogelijk voor ambtenaren. Federale ambtenaren moeten wel zelf een aanvraag doen en de toelating geldt voor één jaar, daarna is een nieuwe aanvraag nodig. Ambtenaren bij andere overheidsdiensten moeten toelating vragen bij hun overheidsdienst.

Het magische getal 45

Tot dusver is het zo dat de 45 loopbaanjaren ook een maximum zijn. Wie méér presteert dan 45 jaar, zal toch maar 45/45sten ontvangen. Het pensioen zal dan wel berekend worden op de 45 ‘beste’ jaren, nl. de jaren waarin u het meest verdiend hebt. Voor wie een gemengde loopbaan achter de rug heeft (bijvoorbeeld eerst zelfstandige, dan loontrekkende) en méér dan 45 jaar gewerkt heeft, zullen eerst de jaren als zelfstandige verminderd worden, dan die als loontrekkende en dan die als ambtenaar, zonder te kijken welke jaren nu écht financieel minder gunstig zijn.

Het principe van de ‘eenheid van loopbaan’, de 45/45ste dus, zal geleidelijk aan afgeschaft worden. De gewerkte jaren na 45 jaar zullen een surplus opleveren voor het pensioen, voor zover ze niet meer dan 30 gelijkgestelde dagen bevatten. Let wel, momenteel is deze nieuwe regeling nog niet in een wettekst gegoten.

Partner Content