© Getty Images/Creatas RF

Werken na 65 jaar

Een groeiend aantal Belgen blijft doorwerken na de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. En al zijn dit vanzelfsprekend meer zelfstandigen dan loontrekkenden, toch is het binnen deze laatste groep dat de grootste stijging te merken is.

De federale overheidsdienst Economie maakte onlangs de cijfers van een enquête bekend, waaruit blijkt dat er in ons land ongeveer 46.000 65-plussers nog aan het werk zijn. Dat is twee keer zoveel als in 2003 (23.718). Het zal daarbij niet verwonderen dat er binnen deze groep meer zelfstandigen zijn dan loontrekkenden: 32.036 tegenover 13.725. Anderzijds stellen we vast dat net bij de loontrekkenden de grootste stijging valt op te tekenen: drie maal zoveel in 10 jaar tijd.

Denk je eraan om verder te blijven doorwerken na je 65 (om je pensioenbedrag te verhogen als je niet aan 45 loopbaanjaren komt), dan mag je toch een aantal zaken niet uit het oog verliezen.

Het akkoord van je werkgever vragen

Om te beginnen moet je werkgever akkoord zijn om je verder te laten werken na 65. Zolang hij je niet ontslaat (want voor je met pensioen kan moet je arbeidsovereenkomst beëindigd worden), kan je natuurlijk doorwerken. Niemand is immers verplicht met 65 op pensioen te gaan!

De Pensioendienst verwittigen

Het wettelijk pensioen begint normaal de eerste van de maand op je 65ste verjaardag. Een jaar voor je 65ste verjaardag ontvang je van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) een brief waarop je kan aanduiden of je effectief je pensioen zult nemen op 65, of verder wilt blijven werken. Is de RVP niet verwittigd van het feit dat je doorwerkt na 65, dan zou de dienst een pensioen beginnen uitbetalen. Dat zou je in de problemen brengen, vermits je een pensioen maar heel beperkt mag cumuleren met een loon.

Je groepsverzekering verlengen

Je beslist niet zelf over de einddatum van je contract groepsverzekering. De meeste contracten eindigen op 60 of 65 jaar. Vraag je werkgever om het contract verder te zetten. Die moet daarover onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij. Het is daarbij heel goed mogelijk dat je contract niet zal verdergezet worden aan dezelfde intrestvoet.

Liefst niet langdurig ziek worden!

Als je werkt na 65 jaar, heb je geen sociale bescherming meer. Verlies je je werk, dan krijg je geen werkloosheidsuitkering en word je langer dan één maand ziek, dan ontvang je geen uitkering van het riziv. Word je toch ziek, dan kan je best op dat moment je pensioen aanvragen.

Partner Content