© Getty Images

Werkloze mag deel uitkering behouden bij invullen knelpuntenberoep of werk in andere regio

Een langdurig werkloze zal vanaf 1 september 25 procent van zijn uitkering kunnen behouden wanneer die een knelpuntenberoep invult of gaat werken in een andere regio.

“Ik ben er zeker van dat deze maatregel de werklozen zal aanmoedigen om een job te vinden in sectoren waar er een tekort aan arbeidskrachten zijn of om de taalgrens over te steken”, zo stelde bevoegd federaal minister Pierre-Yves Dermagne eerder al in een mededeling. Het financiële voordeel zal drie maanden verleend worden en zal volledig cumuleerbaar zijn met het salaris.

De maatregel kadert in het streven van de federale regering om de werkzaamheidsgraad op te krikken. Hij werd eerder al besproken in het interfederaal platform dat was opgericht door Dermagne om samen met de andere ministers van Werk oplossingen te vinden voor knelpuntberoepen en interregionale mobiliteit.

Partner Content