© Getty Images/Westend61

Wie geniet van het verlaagd tarief registratierechten?

Vanaf 1 januari zakken de registratierechten voor een enige woning in Vlaanderen. De Vlaamse regering preciseerde intussen dat dit ook geldt voor wie nog in 2021 het compromis tekende en in 2022 de authentieke akte.

Vanaf 1 januari 2022 zal het tarief voor de aankoop van een enige en eigen woning zakken van 6% naar 3%. Koop je een oude woning en renoveer je die tot een energiepeil 60, dan betaal je maar 1% (in plaats van 5%)..

De Vlaamse regering wil zoveel mogelijk kopers laten genieten van de fiscaal voordeligste tarieven. Kopers die in 2021 een compromis hebben getekend voor de aankoop van een enige gezinswoning en pas in 2022 de akte tekenen, kunnen toch genieten van de verlaagde tarieven. Het is de datum van de authentieke akte die relevant is om te weten of je van het nieuw tarief kan genieten.

Voor kopers van ander vastgoed geldt net het omgekeerde: de datum van het compromis telt. Vlamingen die investeerden in ander vastgoed zullen nog kunnen genieten van de 10% registratiebelasting als het compromis is getekend in 2021, ook al staat de akte in 2022 gepland. De datum van het compromis is hier bepalend.

Wie geniet van het verlaagd tarief registratierechten?
© Notaris.be
Wie geniet van het verlaagd tarief registratierechten?
© Notaris.be

Wat als je vorige woning nog niet verkocht is?

Geraakt je woning niet verkocht bij de aankoop van je nieuwe woning? Dat hoeft vandaag geen probleem te zijn. Je kan genieten van het verlaagde tarief als je je ertoe verbindt het goed volledig te verkopen binnen één jaar na het verlijden van de notariële akte. De Vlaamse regering verlengt deze termijn naar 2 jaar, zowel bij een nieuwe aankoop aan 3% of 1%.

Bron: Notaris.be

Partner Content