© Getty Images/iStockphoto

Wie genoeg handtekeningen verzamelt, kan binnenkort zelf wetten maken

Wie 25.000 handtekeningen bij elkaar krijgt, kan binnenkort zelf een wetsvoorstel op de agenda van het federale parlement zetten. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. De hervorming van het petitierecht wordt vandaag gestemd.

Burgers konden al petities indienen, maar daarvoor kregen ze enkel een bedankbriefje. Als het parlement het wetsvoorstel van Groen-Kamerlid Kristof Calvo goedkeurt, komt daar verandering in. Het petitierecht wordt dan vervangen door volwaardige burgerparticipatie: als minstens 14.500 Vlamingen, 2.500 Brusselaars en 8.000 Walen samen een verzoekschrift ondertekenen, kunnen ze een politiek thema op de agenda zetten en een voorstel tot wetswijziging toevoegen.

De Kamercommissie voor de verzoekschriften beslist daarna over de ontvankelijkheid. Alleen onderwerpen die een concrete vraag inhouden over een federale materie en die in overeenstemming zijn met de mensenrechten en fundamentele vrijheden, zullen worden bekeken. De indiener wordt daarna gehoord in de bevoegde Kamercommissie.

Iedereen vanaf zestien jaar kan zo’n verzoekschrift ondertekenen, wat de participatie van jongeren aan de politiek moet bevorderen. Er wordt gewerkt aan een website om de voorstellen digitaal in te dienen en elektronisch te ondertekenen met een eID.

“Het parlement wordt zo meer van de burgers, wat voor mij essentieel is”, zegt Calvo. “Er is veel gepraat over politieke vernieuwing. Dit is het. Er gaat zowel voor ons als politici, het maatschappelijk middenveld en de individuele burger een nieuwe wereld open.”

De hervorming zal de steun krijgen van Kamerleden van N-VA, PS, MR, CD&V en cdH. De goedkeuring in de bijzondere commissie voor het reglement en de hervorming van de parlementaire werkzaamheden is een formaliteit.

Partner Content