© Getty Images/iStockphoto

Zachte landingsbaan nog geen succes

Naast de ‘klassieke’ landingsbaan bestaat er sinds januari 2018 ook een zachte landingsbaan. Deze maatregel voor 58-plussers blijft wat onder de radar.

Wat is een zachte landingsbaan? Net als voor de klassieke landingsbaan, of het tijdskrediet voor 55/60-plussers, gaat het erom dat de werklast van oudere werknemers verminderd wordt. Maar bij een zachte landingsbaan gebeurt dat niet noodzakelijk door minder uren te werken. Het gaat dus vooral om de aanpassing van het werk, waardoor werknemers het langer kunnen volhouden. En het loonverlies dat je als werknemer lijdt door die aanpassing, kan door je werkgever vergoed worden (en dus niet door de RVA zoals bij de klassieke landingsbaan). Die vergoeding van de werkgever is belastbaar, maar wordt onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Zo moet de vergoeding vastgelegd zijn in een cao of in het arbeidsreglement. In die cao of het arbeidsreglement moeten de maatregelen staan om de werklast te verlichten die aanleiding kunnen geven tot een vergoeding. Er staan geen concrete voorbeelden in, maar de maatregel moet een vermindering van het inkomen van de werknemer meebrengen en de werknemer moet nog minstens 4/5 werken.

Als de werklastverlichting gebeurt door een overstap van een voltijds naar een 4/5 tewerkstelling moet je als werknemer minstens 60 jaar zijn opdat de vergoeding vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen. Blijf je voltijds werken, maar is er op een andere manier een werklastvermindering, dan is de leeftijdsgrens 58 jaar. Ben je jonger op het moment dat jouw werk wordt aangepast, dan kan je wel nog een vergoeding krijgen voor het loonverlies, maar die zal dan onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen.

Om vrijgesteld te zijn van sociale zekerheidsbijdragen mag de vergoeding ook niet meer bedragen dan het loonverlies dat de werknemer heeft. Bovendien mag het nettoloon dat de werknemer overhoudt niet hoger zijn dan voor de verlichting van de werklast.

Tot dusver is de maatregel van de zachte landingsbaan geen succes. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat er een sectorakkoord moet over gesloten worden. Die voorwaarde zou vanaf 2019 wegvallen. Blijft het feit dat de vergoeding die de werknemer krijgt geen sociale zekerheidsrechten meebrengt. Als je een klassieke landingsbaan neemt, blijf je pensioenrechten opbouwen voor het stuk dat je niet werkt.

Partner Content