© Getty Images/iStockphoto

Verbod op niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater

Sedert donderdag is er een verbod op het niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater. Door gazons niet langer te sproeien, auto’s te wassen of een zwembad te vullen moet verspilling worden tegengegaan.

Ondanks de oproep tot zuinigheid in waterverbruik van vorige week vrijdag, zien watermaatschappijen een stijging van het verbruik met pieken tot 40 pct meer dan een gemiddelde dag, verklaarde minister Schauvliege in het waterproductiecentrum van Kluizen (Evergem).

De waterstanden zijn laag in het IJzerbekken, maar ook het Leiebekken en het Schelde-estuarium, waar de gouverneurs (in West-Vlaanderen al van kracht) een capatatieverbod voorbereiden. Er zijn nog geen problemen voor de drinkwatervoorziening, maar op sommige locaties worden de productielimieten stilaan bereikt en een verdere meervraag naar water zou niet opgevangen kunnen worden, zo is te horen.

De drinkwaterproductie in Vlaanderen gebeurt telkens voor ongeveer de helft uit oppervlaktewater en grondwater. Op zeven locaties in Vlaanderen wordt oppervlaktewater gewonnen, waarvan vijf in Oost- en West-Vlaanderen. Grondwater wordt op 76 locaties gewonnen. De afgelopen jaren zetten de drinkwatermaatschappij in op “interconnectiviteit” tussen distributiezones en winningen. ‘Dit maakt dat er een optimale inzet mogelijk is van zowel het oppervlaktewater als het grondwater binnen Vlaanderen’, zegt minister Schauvliege.

‘Dit neemt niet weg dat vooral voor oppervlaktewater, de impact van een langdurige droogte met een zeer lage oppervlaktewaterbeschikbaarheid, een belangrijke en bepalende randvoorwaarde is.’ Het captatieverbod moet dan ook in dat kader gezien worden, want grondwaterwinningen bevinden zich in diepe watervoerende lage met een stabielere beschikbaarheid. In West-Vlaanderen wordt nu verhoudingsgewijs meer grondwater dan oppervlaktewater gewonnen.

Daarom bereidt minister Schauvliege een verbod op niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater voor, dat naar alle waarschijnlijkheid donderdag in gaat. Dat betekent concreet dat onder meer geen gazons gesproeid mogen worden, of auto’s gewassen of zwembaden gevuld.

Dat verbod is afdwingbaar, er kunnen bij overtredingen pv’s opgesteld worden, maar in de eerste plaats rekent de minister erop dat de bevolking voldoende gezond verstand aan de orde legt om de noodzaak daarvan in te zien, zo klinkt het op haar kabinet.

Minister Schauvliege stelt ook de “Coordinatiecommissie Integraal Waterbeleid” (CIW), een Vlaams overlegplatform van diverse beleidsdomeinen en bestuursniveau’s die bij het waterbeleid betrokken zijn, als “droogtecoördinator” aan.

De voorbije maanden waren uitzonderlijk droog (april) tot droog (mei) en zeer droog (juni tot nu). De neerslagtekorten benaderen de 5 pct laagste waarden sinds 1970. In heel Vlaanderen behoren de debieten op de waterlopen bij de tien pct laagste voor de tijd van het jaar.

Partner Content