© iStock

Werknemers namen in juli eindelijk vakantiedagen op

Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis nemen werknemers terug meer wettelijke vakantiedagen op. Het percentage wettelijke vakantie in juli lag ongeveer op hetzelfde niveau als in juli 2019. De voorgaande maanden werden procentuele verschillen van -19,07 procent (mei) tot -34,84 procent (maart) opgetekend. Dat blijkt maandag uit cijfers van hr-dienstenleverancier SD Worx.

Werknemers in België hadden tot de start van de zomervakantie flink minder vrije dagen genomen dan in 2019. De maand juli blijkt vergelijkbaar met de voorgaande jaren, en ligt slechts 0,06 pct onder het niveau van juli vorig jaar. “Zoals verwacht werden er wettelijke vakantiedagen, die lang werden uitgesteld, opgenomen. Van april tot juni zaten we fors onder de gemiddelden die we in voorgaande jaren hadden gezien”, aldus Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum bij SD Worx.

Voor zowel de bedienden (20,86 pct tegenover 20,01 pct) als de arbeiders (22,16 pct tegenover 21,80 pct) was het percentage wettelijke vakantiedagen in juli 2020 bijna gelijk aan de cijfers van juli 2019. In april, traditioneel een populaire maand voor verlof wegens de paasvakantie, lag het aantal opgenomen vakantiedagen 32 procent lager dan vorig jaar.

Alle werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen vóór 31 december van het lopende jaar opnemen. Het overdragen van deze verlofdagen naar een later jaar is niet toegestaan. Volgens een strikte toepassing van de wet kan een werknemer zelfs zijn/haar wettelijke vakantiedagen verliezen als hij of zij deze niet voor het einde van het jaar opneemt, stipt SD Worx aan.

Sinds de coronacrisis is het kort ziekteverzuim (minder dan een maand) historisch laag. Het aantal geregistreerde gevallen wegens COVID-19 bleef pieken in juli en augustus. Die trend vertaalt zich niet in aantal geregistreerde gevallen van kortdurend ziekteverzuim. Voor arbeiders is het stabiel gebleven op 2,37 pct in juni en 2,27 pct in juli. Bij bedienden was er zelfs sprake van een lichte daling van 1,69 pct naar 1,49 pct. Beide percentages liggen gemiddeld 0,4 pct lager dan het normale gemiddelde van vorig jaar. Net als in mei heeft de verstrenging van de maatregelen om een tweede golf te minimaliseren geleid tot de laagste verzuimcijfers in jaren, stelt het bedrijf vast.

Partner Content